شبکه اجتماعی فارسی

توسعه پذیری

شبکه اجتماعی فارسی از لحاظ فنی به گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند امکان استفاده 70 میلیون کاربر را فراهم کند. توسعه‌پذیری، صرفا محدود به تعداد کاربر نمی‌شود و قابلیت توسعه از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را نیز شامل می‌شود. این پیام‌رسان می‌تواند خواسته‌های در حال افزایش را پاسخ دهد.